Arhivi Kategorije: NPZ

Nacionalno preverjanje znanja

Z nacionalnim preverjanjem znanja v osnovni šoli (NPZ) se ob koncu drugega in tretjega obdobja preverjajo standardi znanja, ki so določeni z učnim načrtom.
Nacionalno preverjanje je obvezno ob koncu drugega in tretjega obdobja za vse učence, ne vpliva pa na oceno iz posameznih predmetov in na zaključevanje osnovne šole. Dosežki so dodatna informacija o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja je obvezno za vse učence 9. razreda, od šolskega leta 2013/2014 pa tudi za vse učence 6. razreda. 

Ob koncu drugega obdobja se nacionalno preverjanje znanja opravlja iz slovenščine, matematike in angleščine. Ob koncu tretjega obdobja se nacionalno preverjanje opravlja iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov v 8. in 9. razreda.

Rokovni pregled:
01. 09. 2017  Objava sklepa o izboru tretjega predmeta NPZ za 9. razred

                        (GLASBENA UMETNOST)

04. 05. 2018  NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

07. 05. 2018  NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

09. 05. 2018  NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred (GUM)                                                                                             NPZ iz angleščine za 6. razred

29. 05. 2018  šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja 9. razred

29. 05. – 31. 06. 2018  uveljavljenje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge                                             v 9. razredu

05. 06. 2018  šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja 6. razred

05. – 07. 06. 2018  uveljavljenje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge                                            v 6. razredu

06. 06. 2018  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

15. 06. 2018  razdelitev obvestil o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja 9. razred

18. 06. 2018  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

21. 06. 2018  razdelitev obvestil o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja 6. razred

Starše učencev 6. in 9. razreda obveščamo, da si lahko podroben opis načina opravljanja NPZ-ja ogledajo spletni strani Državnega izpitnega centra – RIC