Z nacionalnim preverjanjem znanja v osnovni šoli (NPZ) se ob koncu drugega in tretjega obdobja preverjajo standardi znanja, ki so določeni z učnim načrtom.
Nacionalno preverjanje je obvezno ob koncu drugega in tretjega obdobja za vse učence, ne vpliva pa na oceno iz posameznih predmetov in na zaključevanje osnovne šole. Dosežki so dodatna informacija o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja je obvezno za vse učence 9. razreda, od šolskega leta 2013/2014 pa tudi za vse učence 6. razreda. 

Ob koncu drugega obdobja se nacionalno preverjanje znanja opravlja iz slovenščine, matematike in angleščine. Ob koncu tretjega obdobja se nacionalno preverjanje opravlja iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov v 8. in 9. razreda.

Rokovni pregled:
01. 09. 2022  Objava sklepa o izboru tretjega predmeta NPZ za 9. razred

                        (Tehnika in tehnologija)

04. 05. 2022  NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

06. 05. 2022  NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

10. 05. 2022  NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred (TIT)                                                                                                 NPZ iz angleščine za 6. razred

1. 06. 2022  šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja 9. razred

1. 06. – 3. 06. 2022  uveljavljenje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge                                             v 9. razredu

7. 06. 2022  šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja 6. razred

7. – 09. 06. 2022  uveljavljenje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge                                            v 6. razredu

9. 06. 2022  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

15. 06. 2022  razdelitev obvestil o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja 9. razred

15. 06. 2022  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. 06. 2022  razdelitev obvestil o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja 6. razred

Starše učencev 6. in 9. razreda obveščamo, da si lahko podroben opis načina opravljanja NPZ-ja ogledajo spletni strani Državnega izpitnega centra – RIC

Dostopnost