Interesne dejavnosti

Šola interesne dejavnosti organizira zunaj šolskega pouka, v predurah ali po pouku kot razširjeni program šole.

Namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna področja učencev s poudarkom na kakovosti izvedbe V okviru interesnih dejavnosti lahko učenci poglabljajo in nadgrajujejo vsebine šolskega učnega načrta in spoznavajo vsebine, ki formalno niso predpisane oziroma predlagane. Temeljni namen interesnih dejavnosti je uporaba pridobljenih vedenj in znanj za preživljanje prostega časa, kar lahko služi kot izhodišče za nadaljnje izobraževanje. Povezovanje in druženje v ožjem in širšem okolju na osnovi interesov ustvarja ugodno klimo za razvoj lastne osebnostne podobe..

Interesne dejavnosti izvajajo učitelji mentorji in zunanji izvajalci.

V šolskem letu 2023/ 2024 se izvajajo naslednje interesne dejavnosti:

Dostopnost