Šolski prevozi

Vozni red občina Postojna

Vozni red Postojna mestni

Vozni red Prestranek

Vozni red Planina

Vozni red Planina

Težave z avtobusnim prevozom (povezava do ankete)

Dostopnost