Arhivi Kategorije: Oddelki

Oddelki

CENTRALNA ŠOLA    PODRUŽNIČNA ŠOLA HRUŠEVJE
redni program   PP-NIS in OPP
št. učencev št. oddelkov št. učencev št. oddelkov št. učencev št. oddelkov
1. r. 61 3 4 1  7 1
2. r. 73 3 5  1 16 1
3. r. 77 3 / / 15  1
4. r. 71 3 5  1 23 1
5. r. 64 3  4  0,5 20  1
6. r. 77 3  4 0,5
7. r. 104 4  3 0,5
8. r. 77 3  8 0,5
9. r. 63 3 9 1
PP  / / 21  3
Skupaj 667 28  63 9 81  5

Oddelki v šolskem letu 2020/2021.