Status učenca – Starši lahko predlagate dodelitev enega statusa za svojega otroka. Predlog odda učenec v tajništvu šole na predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spodnjih povezavah.

Rok za oddajo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev je 16. 9. 2022. 

Vloga je pravočasna, če je oddana zadnji dan s priporočeno pošiljko.

PRAVILNIK

VLOGA – status umetnika

VLOGA – status športnika 

Dostopnost