Objavljamo Javni poziv za uporabo telovadnic OŠ Miroslava Vilharja Postojna (na matični šoli in na podružnični šoli v Hruševju).

Javni poziv telovadnica     Vloga športni objekti

Rok za prijavo je 20. 7. 2022.

Prijave se zbirajo na Občini Postojna (po pošti ali osebno v sprejemni pisarni).

Vloga je enotna, kar pomeni, da se za vse objekte uporablja isti obrazec, na katerem se označi enoto oz. objekt, ki ga prijavitelj želi uporabljati.

Dostopnost