OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA

v skladu s 44.členom Zakona o osnovni šoli

 VABI

K VPISU  OTROK V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Vpis bo potekal

od 14 . 2. 2022 do 18. 2. 2022

Starši morate v skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki so bili rojeni v letu 2016.
Otroka imate pravico vpisati v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Zaradi trenutnih razmer korona virusa v Republiki Sloveniji boste straši že delno izpolnjen list dobili po pošti.

Prosimo, da vpisni list pregledate, vnesete morebitne popravke in dopolnitve (kraj rojstva otroka, državljanstvo, kontaktni podatki staršev) ter dopolnjenega in podpisanega (vpisni list obvezno podpišeta oba starša) pošljete po pošti nazaj na šolo ali ga oddate v nabiralnik v notranjem predprostoru vhoda v šolo (na levi strani). 

Če želite otroka vpisati v 1. razred v osnovno šolo izven vašega šolskega okoliša, morate najprej v predpisanem roku oddati podpisan vpisni list na šolo v matičnem okolišu, nato pa najkasneje 14 dni po izteku roka za vpis oddati vlogo  v šoli, kamor ga želite vpisati.

Vlogo za prepis na drugo šolo ter vlogo za prepis s podružnične šole na matično šolo najdete tukaj  – Vloga za prepis iz druge šole  Vloga za vpis na matično šolo

V skladu s 46. členom zakona se lahko na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Vlogo za odložitev šolanja najdete tukaj – Vloga za odložitev šolanja  Izpolnjeno vlogo starši oddate na šoli.

V primeru, da starši vpisnega lista s strani šole ne bi prejeli, se obrnite na svetovalno službo šole.

Predstavitveni videoposnetek podružnične šole v Hruševju  (klikni na povezavo)

Za vaša morebitna vprašanja smo vam na voljo šolske svetovalne delavke na tel. številkah  05 7000 916 ali 05 7000 919 ali 040 806 335. 

Dostopnost