Zadnji šolski dan v šolskem letu 2020/2021, v četrtek, 24. 6. 2021, bodo učenci zaključili s poukom ob 10.15.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bosta potekala po urniku.

Kosilo bo organizirano za učence, ki obiskujejo podaljšano bivanje (ne potrebujejo prijave na kosilo) in vse ostale učence, katere boste za ta dan (24. 6. 20210) posebej prijavili. Potekalo bo od 11.00 dalje.

Za odvoz učencev vozačev, ki bodo na kosilu, poskrbijo starši.

Odvozi šolskih avtobusov in kombijev (NIS, PPVI) v vse smeri bodo ob 10.30.

Vodstvo šole

Dostopnost