Vpis bodočih prvošolcev

OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA

v skladu s 44.členom Zakona o osnovni šoli

 VABI

K VPISU  OTROK V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Starši morate v skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki so bili rojeni v letu 2015.
Otroka imate pravico vpisati v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Zaradi epidemije korona virusa v Republiki Sloveniji bo vpis otrok potekal na daljavo v času

od 15. 2. 2021 do 19. 2. 2021

Starši boste vso potrebno šolsko dokumentacijo prejeli po pošti. Prosimo, da vpisni list, ki je že delno izpolnjen, pregledate, vnesete morebitne popravke in dopolnitve ter ga dopolnjenega in podpisanega pošljete po pošti nazaj na šolo ali ga oddate  v nabiralnik pred vhodom v  šolo. Prav tako nam vrnite informativni vprašalnik glede potreb po varstvu in šolski prehrani.

Če želite otroka vpisati v 1. razred v osnovno šolo izven vašega šolskega okoliša, morate najprej v predpisanem roku oddati podpisan vpisni list na šolo v matičnem okolišu, nato pa najkasneje 14 dni po izteku roka za vpis oddati vlogo  v šoli, kamor ga želite vpisati.

Vlogo za prepis na drugo šolo ter vlogo za prepis s podružnične šole na matično šolo najdete tukaj  – Vloga za prepis iz druge šole  Vloga za vpis na matično šolo

V skladu s 46. členom zakona se lahko na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Vlogo za odložitev šolanja najdete tukaj – Vloga za odložitev šolanja  Izpolnjeno vlogo starši oddate na šoli.

V primeru, da starši vpisnega lista s strani šole ne bi prejeli, se obrnite na svetovalno službo šole.

V mesecu maju boste prejeli vabila na roditeljski sestanek, kjer vas seznanimo s podrobnejšimi informacijami glede šolanja.

Za vaša morebitna vprašanja smo vam na voljo šolske svetovalne delavke na tel. številkah  05 7000 916 ali 05 7000 919 vsak delovni dan od 8.00 do 14.00.