Prečenje Julijskih Alp in Triglav

12. 9. 2019, je še ena generacija učencev 9. razreda, ki so vključeni v nadstandardni športni program osvojila najvišji slovenski vrh.