UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI

REDNI PROGRAM

Seznam delovnih zvezkov

Seznam učbenikov – matična šola

Seznam učbenikov – Podružnična šola Hruševje

Naročilnica na učbeniški sklad

ŠOLSKE POTREBŠČINE

REDNI PROGRAM

1. razred Postojna    1. razred Hruševje  2. razred      3. razred   4. razred      5. razred 

6.-9. razred

PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM  

1. razred     2. razred    3. razred     4. razred      5. razred      6. razred    7. razred    8. razred

Dostopnost