Letos prvič poteka izbira neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto – 2019/20 preko eAsistenta.

Aplikacija za izbiro je ponovno odprta od 27. 5. do 31. 5. 2019. 

Mateja Veber, pomočnica ravnateljice

Dostopnost