Starše bodočih prvošolcev vabimo na roditeljski sestanek, ki bo v

četrtek,  25. 5. 2017 ob 16.30 v Vilharjevi dvorani naše šole.

Na sestanku  vam  bomo  posredovali  informacije o  organizaciji    pouka  in   drugih  dejavnosti  v 1. razredu, nabavi učbenikov, šolskih pripomočkov…

Zaradi lažje komunikacije Vas prosimo, da na roditeljski sestanek pridete brez otrok.

Prisrčno vas pozdravljamo!

Dostopnost