Četrtek, 16. junija je bil v Primorsko-notranjski regiji Dan inovativnosti. Na pobudo Centra za inovativnost in razvoj Regionalne razvojne agencije Zeleni kras je namreč v regiji potekalo trinajst različnih dogodkov, ki spodbujajo iskanje novih pogledov na stare težave in sprejemanje novih izzivov. Ta dan so podelili tudi nagrade udeležencem natečaj »Naredimo drugače!«, s katerim so osnovnošolce in dijake spodbujali k novemu, inovativnemu in neklasičnemu razmišljanju o rešitvah problemov v naši družbi. Na natečaj, ki poteka v okviru evropskega projekta Smart Inno, je prispelo 17 izdelkov, največ z naše šole, zato smo gostili podelitev nagrad. Nagrade je podelil postojnski župan Igor Marentič, ki je poudaril, da je prav inovativnost mladih pomembna za razvoj občine.

Strokovna komisija tečaja je 3. nagrado dodelila petošolki Arji Eli Hvala (mentorica Bojana Kobe) za izdelek Javna kuhinja malo drugače. »Arja Ela Hvala nam daje nov vpogled k reševanju socialnega problema prehranjevanja in k vključevanju ranljivih skupin v naše družbeno okolje. Projekt vključuje razvijanje delovnih navad in usmerjeno preživljanje prostega časa. Javna kuhinja je projekt vseživljenjskega učenja, ki bi dvigoval nivo družabnosti in medgeneracijskega dialoga. Hkrati pa opozarja na naš odnos do hrane ter »robinhudovsko« zavedanje, da morajo tisti, ki imajo preveč, deliti s tistimi, ki tega nimajo,« je nagrado utemeljila komisija.

Drugo nagrado (družinski ogled Križne jame) je prejela šestošolka Vita Šavli (mentorica Irena Rep), za pesem z naslovom Stroj za spametovanje ljudi. »Stroj za spametovanje ljudi je inteligentno zapisana, jedrnata in duhovita pesmica, s katero Vita Šavli opozarja, da je treba ljudi spametovati, saj si namreč že predolgo žagajo vejo, na kateri sedijo. Mentorica Irena Rep je o njenem delu zapisala, da jo je ganilo otroško spoznanje, da morajo otroci popravljati napake odraslih. Kar pomeni, da mladi le niso tako zaverovani sami vase, da ne bi videli problemov okoli sebe. Vita Šavli trka na našo vest, da smo vsi soodgovorni za podobo sveta, za iskanje skupnih rešitev težav s katerimi se soočamo. Predvsem pa nas opominja, da moramo to odgovornost sprejeti in se zavedati posledic, ki jih prinašajo naša dejanja. Te so namreč enake za vse nas,« so zapisali v obrazložitvi.

Prvo nagrado je za svoj projekt z naslovom Novo življenje prejel 3.c razred pod mentorstvom Alenke Počkar, ki so si tako prislužili izlet v Rakov Škocjan in vožnjo z lojtrnikom. »Projekt odraža ekipni duh, saj je rezultat skupinskega dela in medsebojnega povezovanja učencev v razredu. Hiša Novo življenje je preprost odgovor tretješolcev na vprašanje: »Kaj bi lahko naredili, da starejši ljudje, ki ostanejo sami, ne bi tako trpeli zaradi osamljenosti?« Njihov odgovor je bil: “Pa naj živijo skupaj!” Tako je nastala ideja o skupni hiši, o skupnosti, ki bi bila samooskrbna in bi starejšim omogočala kvalitetno novo življenje. Mentorica Alenka Počkar je zapisala, da je v izdelku delček prav vsakega od 22-tih učencev – nekateri so prispevali ideje za dejavnosti, drugi so se bolj izkazali v risanju, tretji pa so bili odlični nadzorniki in organizatorji dela. Vse, kar so vključili v končni izdelek, je bilo sprejeto z glasovanjem vseh učencev. Na tak način je hiša dobila tudi ime. Hiša Novo življenje je dokaz, da so že devetletniki sposobni razmišljati inovativno, praktično in ustvarjalno. Pomembna pa je tudi njihova vera v to, da se bo nekoč našel nekdo, ki bo takšno hišo zgradil in omilil osamljenost, izoliranost in družbeno izključenost, ki vse pogosteje spremlja starostnike pa tudi nas odrasle,« so poudarili člani komisije.

Komisija je izbrala še štiri izdelke, ki izstopajo po svoji izvirnosti in unikatnem pogledu na inovativnost v najrazličnejših kontekstih, med njimi je tudi razmišljanje naše devetošolke Ele Obreza pod mentorskim vodstvom Nejke Ritonja z naslovom Sanje so…

Izbrana dela natečaja »Naredimo drugače!« so razstavljena v Krpanovem domu v Pivki, kjer bodo na ogled do 15. avgusta. Na otvoritvi razstave so z zanimivo plesno točko nastopila dekleta iz Baletnega društva Postojna, večina plesalk je naših učenk.

 Sergeja Širca

Dostopnost