Spoštovani starši, učenci 7., 8. in 9. razreda.

Letos imate prvič možnost vnosa izbirnih predmetov na naslednje šolsko leto – 2016/17 preko eAsistenta.

Pozorno preglejte predstavitve izbirnih predmetov in v času, ko bo opcija za izbiro odprta označite izbirni(a) predmet(a). O dostopu za rangiranje izbirnih predmetov boste obveščeni z obvestilom preko eAsistenta.

Še vedno velja, da učenec izbere najmanj 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši. Ostale izbire bodo upoštevane kot rezerva, če se skupina na osnovi prve izbire ne bo oblikovala. Navodila za izpolnjevanje (rangiranje) izbirnih predmetov bodo napisana na portalu.

Predstavitev izbirnih predmetov 7. razred       Vprašalnik 7. razred

Predstavitev izbirih predmetov 8. razred         Vprašalnik 8. razred

Predstavitev izbirih predmetov 9. razred         Vprašalnik 9. razred

Dostopnost