V prvi triadi spet opažamo pojav uši. O ukrepanju ob tem pojavu se lahko informirate na oglasnih deskah na šoli. Več informacij lahko dobite na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja, www.ivz.si . 

Dostopnost