vpis_a

Na podlagi 44., 45. in 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06) in 1. odstavka 24. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS št. 87/2011)

vabimo k

VPISU V OTROK V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2015/16

Vpis bo potekal na sedežu šole 10. in 12. februarja od 8. do 15. ure
ter 11. februarja 2015 od 12. do 18. ure
v pisarni šolske svetovalne službe (1. nadstropje, soba 22).

Starši morajo vpisati v 1. razred osnovne šole otroke, ki so bili rojeni v letu 2009.
Otroka imajo pravico vpisati v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V okoliš matične šole sodijo naslednje ulice: Cankarjeva, Čukovca, Globočnikova, Industrijska c., Jamska c., Javorniška pot, Jenkova, Jeršice, Jurčičeva, Kalistrova, Kazarje, Kolodvorska, Kosovelova, Kot, Kraigherjeva, Ljubljanska cesta, Log, Luke Čeča, Notranjska, Pod Kolodvorom, Pod Ostrim vrhom, Pot k Pivki, Pot na Poljane, Prešernova, Raubarkomanda, Reška cesta, Streliška, Stritarjeva, Titov trg, Tomšičeva, Trg padlih borcev, Tržaška cesta, Vegova, Vilharjeva, Vilka Kledeta, Vojkova, Zalog, Za Sovičem, Zeleni biser in naselja: Hrašče, Mali Otok, Veliki Otok in Zagon.

V okoliš podružnične šole sodijo naselja: Brezje pod Nanosom, Dilce, Goriče, Hrenovice, Hruševje, Landol, Mala Brda, Malo Ubeljsko, Rakulik, Razdrto, Sajevče, Slavinje, Strane, Studenec, Šmihel pod Nanosom, Velika Brda in Veliko Ubeljsko.

Dostopnost