Od ponedeljka, 17. 11. 2014, bo veljal spremenjen vozni red prevoznika AVRIGO, s katerim so med drugim upoštevane tudi pripombe staršev in šole na vozni red, ki je začel veljati v začetku tega meseca (poznejši prvi popoldanski odvozi, nekatere krajše in spremenjene linije).

Poleg omenjenih sprememb je predvidena tudi ureditev varnejšega prehoda čez Tržaško cesto v Postojni z deniveliranim prehodom za pešce s trapezno talno grbino, ki bo dodatno označena s stalno utripajočo talno svetlobno signalizacijo.

Pia de Paulis Debevec, ravnateljica

Urnik avtobusnih prevozov od 17. 11. 2014 dalje – Avrigo d. d. 

Urnik avtobusnih prevozov od 17. 11. 2014 dalje – Avtoprevozništvo Frelih 

Dostopnost