8. razred:

FIZIKA, NARAVA ŽIVLJENJE 1, računske naloge, DZS, Lucija Željko, Ljubljana 2011 ali novejše

FIZIKA 8, računske vaje, Založba Rokus Klett, Ambrož Demšar in Valentina Mlakar, Ljubljana 2013 ali novejše

FIZIKA 8, razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu, Založba Rokus Klett, Stane Arh, Ljubljana 2011 ali novejše

9. razred:

FIZIKA, NARAVA ŽIVLJENJE 2, računske naloge, DZS, Vida Lojevec Mrvič in Marjeta Petrica, Ljubljana 2005 ali novejše

FIZIKA Zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole, Andreja Jagodic, Mladinska knjiga, Ljubljana 2014 ali novejše

FIZIKA 9, razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu, Založba Rokus Klett, Stane Arh, Ljubljana 2011 ali novejše

Internetne strani z dodatnimi gradivi za 8. in 9. razred pa so:

www.gravitacija.net

http://www2.arnes.si/~osngso3s/virt_fi.htm

www.portalvvesolje.si

http://www2.arnes.si/~osljjk6/02_osnova/predmeti_meni/fizika_kemija_meni.htm

http://astro.unl.edu/classaction/questionsList.html

 

Dostopnost