Zdrava in redna prehrana sta zelo pomembni za otrokov razvoj, njegovo delo in učenje. Zaželeno je, da vsak otrok v šoli prejme vsaj en obrok. Šola ima razdeljevalno kuhinjo, v kateri pripravlja dopoldansko in popoldansko malico, kosilo za potrebe šole od 1. 3. 2013 dalje pripravljajo na OŠ Prestranek. V ponudbi je tudi dietna prehrana.

Učenci malicajo v prisotnosti učitelja v jedilnici oz. v učilnicah. Učenci 1. in 2. razreda malicajo ob 9. uri, vsi ostali pa v odmoru med 9.55 in 10.15.

Razdeljevanje kosil poteka od 11.50 do 13.50.

Učenci 1. in 2. razreda imajo kosilo 5. šolsko uro, učenci, ki imajo pouk tudi po 6. šolski uri, kosijo v popoldanskem odmoru med 13.30 in 13.50. Učencem prve triade, ki so vključeni v podaljšano bivanje in ostanejo v šoli po 15. uri, se jim ponudi popoldansko sadno malico.

Subvencioniranje šolske prehrane

Subvencioniranje šolske prehrane (malico ali kosilo) je urejeno na podlagi izdanih odločb o otroških dodatkih. Šola prejme informacije iz uradnih evidenc Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Subvencija pripada samo učencem, ki so naročeni na šolsko prehrano.

V zvezi s subvencioniranjem prehrane bi vas radi opozorili, da v primeru če učenec v šoli manjka, morate prehrano nujno odjaviti, v nasprotnem se vam prehrana za tisti dan zaračuna na položnici. Odjava prehrane je mogoča do 7.30 za isti dan, po telefonu 700 09 18 ali preko spleta. Svojo prehrano lahko odjavi tudi učenec sam, do 7.30 v kuhinji.

Na šoli imamo elektronsko evidentiranje prehrane. Naročniki kosil so za evidentiranje prevzetih kosil prejeli kartico, ki jo morajo imeti vedno pri sebi ob prevzemu kosila. Učenec ima isto kartico do zaključka šolanja oz. dokler je naročen na kosilo. Po preteku naročila oz. ob zaključku šolanja, kartico vrne šoli.

Izgubo kartice je potrebno takoj sporočiti v šolsko kuhinjo (zaradi možnih zlorab). Za naročilo nove kartice je potrebno izpolniti obrazec, ki ga učenec dobi v šolski kuhinji oz. šolski spletni strani. Strošek nadomestne kartice znaša 4,00 €.

Cena malice je 0, 80 EUR                                                                                                                         Cena kosila je 2,60 EUR

ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI                                                                                                                   Pravila o šolski prehrani                                                                                        

Vse dodatne informacije dobite pri vodji šolske prehrane Damijani Pecman.

Dostopnost