V okviru razširjenega in nadstandardnega programa se učencem nudi različne oblike pouka v naravi. Programi so zanimivi, kakovostno pripravljeni in strokovno izpeljani z usposobljenim kadrom. S tem je učencem omogočena možnost socializacije, razvijanja samostojnosti, odgovornosti, družabnosti in prijateljstva. Razredniki pa imajo možnost spoznati učence v drugačnih situacijah, kot je šolska.
Nekatere programe izvaja šola samostojno, nekateri pa potekajo v Centrih za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD). Z vsebino, organizacijo in stroški bodo starši seznanjeni na roditeljskih sestankih.

RAZRED VSEBINA PREDVIDEN ČAS
2. A, B, C, H, E in 3. E Šola plavanja Čatež 18. 5. – 22. 5. 2020
4. A, B, C, H, E in 5., 6. E Letna šola v naravi junij 2020
5. A, B, C, H Planinski tabor Pohorje 11. – 13. 9. 2019
6. A, B, C Zimska šola v naravi Rogla
8. A, B, C Družboslovna šola v naravi v CŠOD Soča 30. 9. – 4. 10. 2019

Z vsebino, organizacijo in stroški posameznih aktivnosti bodo starši seznanjeni na roditeljskih sestankih. Na osnovi Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04, 70/08), lahko starši zaprosite za regres pri plačilu letne šole v naravi (4. r., NIS), za vse ostale šole v naravi in tabore pa naslovijo vlogo na šolski sklad.

Dostopnost