Informacije o podaljšanem bivanju

Poteka vsak dan od 11. 55 do 16.30 (od 16.00 do 16.30 je organizirano varstvo). V letošnjem šolskem letu je oddelkov podaljšanega bivanja osem. Učenci imajo urnik skupine podaljšanega bivanja v katero so vključeni v svojem eAsistentu.

OPB 1 – Neva Ulaga (podpritličje)

OPB 2 – Erika Grželj (podpritličje)

OPB 3 – Rebeka Iskra (podpritličje)

OPB 4 – Kaja Slokar (podpritličje)

OPB 5 – Mateja Živec (podpritličje)

OPB 6 – Nina Čebron (pritličje)

OPB 7 – Darja Debevec, Dolores Palinkaš, Matej Rebec  (1. nadstropje)

OPB 8 – Nina Mrak (1. nadstropje)

Delo v podaljšanem bivanju je razdeljeno na 4 sklope:

kosilo, sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

Kje nas najdete?

Najdete nas v učilnicah 1., 2., 3. in 4. razreda. Če smo na igrišču, bo to označeno na vidnem mestu (okno oz. zunanja vrata učilnice).

Prevzem otrok

Otroke se v šoli prevzame v popoldanskem času do 16.30.

Otroke 1. in 2. razreda prevzamete lahko z zunanje strani učilnic ob igrišču (potrkate na okno, vrata).

Na oknih oz. vratih je tudi označeno, katera skupina podaljšanega bivanja se znotraj učilnice nahaja.

Otroke 3. in 4. razreda napotimo pred šolo ob tisti uri, ki jo starši učitelju podaljšanega bivanja pisno sporočite. Zapisane ure se redno držite, v kolikor pride do sprememb, le-te pravočasno sporočite.

Učenci 3. a razreda se nahajajo v prostorih prve triade, učenci 3. c in 4. b so v učilnici v pritličju ob levem glavnem vhodu, učenci 3. b in 4. a, b, c so v 1. nadstropju. 

Starejše učence lahko ob določeni uri, po pisnem navodilu staršev, napotimo na avtobus.

Sporočanje sprememb

Prosimo, da vse spremembe v zvezi z odhodi, urniki (interesne dejavnosti), prevzemi … sporočate pisno v beležko, preko sporočila (komunikacija v eAsistentu) in predvsem pravočasno.

Kosilo

Urnike odhoda skupin podaljšanega bivanja na kosilo usklajujemo in bodo okvirno določeni v naslednjih 14. dneh. Urnik bo zgolj okviren in gibljiv. Kosilo moramo izvajati v skladu z upoštevanjem navodil za preprečevanja širjenja virusa Sars-Co-V2, kar vpliva na daljši časovni rok razdeljevanja kosil. 

Matične učilnice

podpritličje 1. r. 2. r. 3. a
pritličje 1., 2. e  3., 4. e  3. c  6. c MAT 1 7. c GUM 8. a MAT 2 8. b NAR 2
9. a NAR 1 9. b LUM
1. nadstropje 3. b  4. r. 5. r. 8. d ZBO
2. nadstropje 5. e 7., 8. e  9. e  6. a SLO 1 6. b TJA 2 7. a SLO 2 7. b TJA 1
8. c   ZGO 9. c   GEO
3. nadstropje 6. e 

 

1. šolski dan v šolskem letu 2021/2022

Sreda, 1. 9. 2021

Začetek pouka za učence od 2. do 9. razreda bo ob 8.20. Učenci se zberejo:

2. razred                    na zelenici pri vhodu v prvo triletje

3. razred                    na igrišču za šolo

4., 5.  razred              na ploščadi pred šolo

6. – 9. razred              na trgu pred knjižnico

NIS 1. – 9. razred       desni vhod v šolo

PPVI                            OŠ Antona Globočnika Postojna (vhod prvo triletje)

Učenci POŠ Hruševje se zberejo na dvorišču šole v Hruševju.

Vsi učenci ob vstopu v šolo in v skupnih prostorih šole obvezno uporabljajo obrazno masko, učenci od 6. razreda dalje pa tudi v oddelku. Na avtobusu je obrazna maska obvezna za vse učence. V šolo prihajajo samo zdravi učenci. 

Za vse učence rednega programa bo pouk potekal do 12.40, za učence prilagojenega in posebnega programa pa po urniku. Prvi dve šolski uri sta namenjeni oddelčni skupnosti.

Učenci naj s seboj prinesejo zvezek, pisalo in šolsko torbo. Prvi šolski dan ne bo preobuvanja. 

Jutranje varstvo, malica, kosilo in podaljšano bivanje bo potekalo po urniku.

Učenci, ki bodo 1. šolski dan sami odhajali iz podaljšanega bivanja morajo imeti uro odhoda in dovoljenje za odhod napisano na listu, ki ga oddajo učiteljici podaljšanega bivanja. 

Odvoz šolskih avtobusov bo ob 13. uri v vse smeri. Odvozi kombijev za učence NIS in PPVI bodo po ustaljenih urnikih. 

SPREJEM PRVOŠOLCEV 

Vabimo te na sprejem prvošolcev, ki bo 1. septembra 2021 na šolskem igrišču po naslednjem razporedu:

1. A ob 10.00,

1. B ob 10.15,

1. C ob 10.30.

Sprejem prvošolcev na podružnični šoli v Hruševju bo ob 8.30.

Vodstvo šole

Vabilo za bodoče prvošolce!

NAŠE NOVE HLAČE, ČEVLJE IN KAR SPADA VKUP,

DOLG POGLED ŠE NA IGRAČE IN PO MAMIČIN POLJUB.

POTLEJ PA … O, SAJ ŽE VEMO:

V ŠOLO MORA NAŠ JUNAK!

NIČ ZATO, ČE Z RAHLO TREMO;

VSAK ZAČETEK JE TEŽAK.

 

Vabimo te na sprejem prvošolcev, ki bo 1. septembra 2021 na šolskem igrišču po naslednjem razporedu:

1. A ob 10.00,

1. B ob 10.15,

1. C ob 10.30.

Sprejem prvošolcev na podružnični šoli v Hruševju bo ob 8.30.

Ravnateljica in učiteljice

Roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev

Spoštovani starši!

Vabimo Vas na 1. roditeljski sestanek, ki bo v PONEDELJEK, 30. 8. 2021 po naslednjem razporedu:

Na matični šoli

1. A  ob 16.30 v učilnici številka 72,

1. B ob 16.45 v učilnici številka 70,

1. C ob 17.00 v učilnici številka 71.

Na podružnični šoli v Hruševju ob 16.30.

Dnevni red:

Organizacija dela v 1. razredu;

standardi in načini ocenjevanja;

dejavnosti v šolskem letu 2021/22;

Zaradi razmer povezanih s Covidom  Vas prosimo, da se sestanka udeleži le en starš (brez otrok),

ob uporabi zaščitne maske.

                                                                                                                               Aktiv učiteljic 1. razreda

Šola plavanja in jadranja v Izoli

Učenci 4. in 5. razreda, ki so vključeni v nadstandardni program športa so bili zadnjem šolskem tednu v Izoli, kjer so nadgrajevali znanje plavanja in se učili osnov jadranja.

30-letnica OŠ Miroslava Vilharja in 25-letnica nadstandardnega programa športa

Pomembni obletnici naše šole smo obeležili s prav posebno prireditvijo, na kateri smo nanizali veliko spominov na pretekle in sedanje čase ter jih prepletli s fotografijami in pisanimi točkami nastopajočih.

30-letnica OŠ Miroslava Vilharja Postojna in 25-letnica športnega programa

Za piko na i pa smo pridali še šaljiv strip z golobom Mirom in pajkom Vilijem, ki nas popeljeta skozi zgodovino naše šole.

Zgodba naše šole

Vzemite si čas in spoznajte našo »zgodbo«.

Prevzem spričeval

Učence, ki bodo odsotni zadnji dan pouka, 24. 6. 2021 in starše obveščamo, da boste v skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole spričevala in druga dokazila lahko prevzeli:

–  28., 29. in 30. junija 2021 ter

–  od 16. do 20. avgusta 2021.

Spričevala boste lahko prevzeli od 7.00 do 9.00. Na vhodu v šolo pozvonite in počakate pred vrati, kjer bo tudi potekal prevzem spričevala in ostalih obvestil.

Ravnateljica:  Mateja Modrijan