Arhivi avtorja: mateja.veber@miroslav-vilhar.si

9. seja otroškega občinskega parlamenta

V ponedeljek, 8. novembra je potekala 9. seja otroškega občinskega parlamenta. Odvijala se je v Gasilsko- reševalnem centru v Postojni.

Zbrali smo se predstavniki šolskih parlamentov treh šol (OŠ Antona Globočnika, OŠ Miroslava Vilharja ter OŠ Prestranek).

Sledila je razprava o zadnjem regijskem posvetu šolskih parlamentov “Naše mnenje šteje”, ki je potekal 20. 10. 2021. V grobem smo povzeli potek srečanja in predstavili predloge (na temo boljše vključenosti otrok v družbo), ki so se ali se še bodo vključili v Belo knjigo.

V razpravo se je vključil tudi župan občine Postojna, g. Igor Marentič, ki je skupaj s svojimi sodelavci podal svoj pogled na prej omenjene teme.

Sledila je razprava na temo medvrstniškega nasilja. Predlogi so se zbirali v kuverti na oglasni deski na naši šoli (in se še). Strinjali smo se, da je nasilja več vrst, npr. fizično, verbalno, spolno, spletno… Nasilje ni samo v fizičnih dejanjih, temveč tudi v besedah. Tako nasilje je dostikrat še mnogo hujše kot fizično. Nasilje vseh vrst se pristojni trudijo zaustaviti že leta in upamo, da jim bo uspelo. Za tem smo besedo posvetili še stresu, ki ga je prav tako ogromno, še največ v zvezi s šolo. Prišli smo do sklepa, da je stres najlažje premagati tako, da si privoščiš nekaj oddiha (npr. šport, hišni ljubljenčki…) ali pa se preprosto posvetuješ s starši ali katerokoli drugo odraslo osebo, ki ji zaupaš.

Zadnja tema seje pa so bili predlogi in vprašanja. Prisotni smo smeli gospoda župana vprašati o poteku raznih projektov in akcij (gradnja bazena, gradnja  Mc’Donald’sa, obnova vaških cest, gradnja kolesarskih stez, postavitev raznih objektov, prenove…).  Vsi smo se strinjali, da so take seje, na katerih imamo tudi otroci možnost, da predstavimo svoje mnenje, tudi v prihodnosti zelo dobrodošle.

Timon in Gregor, 9. r.

Naše mnenje šteje!

V sredo, 20.10.2021, je potekal regijski posvet otroških parlamentov z naslovom Naše mnenje šteje.

Predstavniki šolskih parlamentov iz različnih krajev Primorske so se zbrali v prostorih postojnskega Podjetniškega inkubatorja. Posveta so se udeležili tudi štirje predstavniki naše šole – Kaja, Klara, Ajda in Timon.

Udeleženci so se najprej spoznali ob zanimivih igrah in nato razpravljali o participaciji otrok v šolstvu, sodstvu, zdravstvu in v lokalni skupnosti. Njihovi končni predlogi bodo vključeni v Belo knjigo ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije v vseh zadevah, ki so pomembne za življenje otrok. Skupne predloge mladih iz vse Slovenije bodo konec novembra predstavili oblikovalcem politik in odločevalcem.

Predstavniki našega šolskega parlamenta so konstruktivno in zavzeto sodelovali ter obenem stkali nova poznanstva ter pridobili znanja za aktivno participacijo in oblikovanje življenja v ožji in širši skupnosti.

mentorica Petra Turk Novak

Kartica iz Ankarana

Skupina nadarjenih učencev sodeluje na srečanju nadarjenih učencev v Ankaranu.

Zbiralna akcija starega papirja

»TUDI ODPADKI SO DRAGOCENI»

od 12. do 14. oktobra 2021

V tem času lahko star papir, ki ga imate doma,

odložite v zabojnik na parkirišču Log (pri pokopališču).

Vabljeni, da s svojim zavojem starega papirja prispevate k zmanjšanju porabe dragocenih naravnih virov.

Hvala vam za vaš prispevek.

Obvestilo!

O spremenjenem prometnem režimu za izgradnjo infrastrukture Tržaške ceste

Spoštovani, podjetja Kolektor CPG d.o.o., CPK d.d., HIDROTEHNIK d.o.o. in Pirnat d.o.o. vas obveščamo, da se v torek, 5. oktobra na občinski cesti Tržaške ceste (med hišnimi številkami Tržaška 2 do 7 – območje 3; od hš. 7  do 14 – območje 4, hš. 14 do 24 – območje 5 ter hš. 24  do 49 – območja 6, 7, 8a, 8b, 8c) spremeni prometni režim z namenom novogradnje in rekonstrukcije komunalne infrastrukture. Postavljena bo popolna zapora.

Na območju Tržaška cesta od hišne št. 2 do 7 bo promet prepovedan zaradi pričetka izvedbe gradbenih del, zato voznike (dostava in intervencijska vozila)  in pešce vljudno naprošamo za skrajno previdnost, strpnost in upoštevanje navodil osebja izvajalca del, ter začasno prometno ureditev.

Na območju Tržaška cesta od hišne št. 7 do 24 bo promet prepovedan zaradi izvajanja gradbenih del, zato voznike (dostava in intervencijska vozila) in pešce vljudno naprošamo za skrajno previdnost, strpnost in upoštevanje navodil osebja izvajalca del, ter začasno prometno ureditev.

Na območju Tržaška cesta od hišne št. 24 do 49 bo promet potekal začasno dvosmerno, zato voznike in pešce vljudno naprošamo za skrajno previdnost, strpnost in upoštevanje navodil osebja izvajalca del, ter začasno prometno ureditev.

Zaradi spremenjenega prometnega režima bo onemogočeno parkiranje ob Tržaški cesti.

Vozila lahko parkirate na označenih mestih javnih parkirišč Primorka in Pokopališče.

Za potrebe dostav se boste lahko posebej dogovorili z vodstvom gradbišča. Na območjih gradbišč bo omogočen peš prehod do stanovanjskih in poslovnih objektov, v času gradnje.

Planinska šola v naravi na Pohorju

Nekaj današnjih foto utrinkov.

Popoldanske aktivnosti.

Učenci 5. razreda so srečno prispeli na Pohorje, se namestili v sobah, imeli kosilo in pričeli z izvajanjem dejavnosti.

Šola preživetja v naravi Bloke

Še nekaj utrinkov iz današnjega dne…

Obvestilo o spremembi postajališča mestnega avtobusa Furman

Zaradi izvedbe del na Tržaški cesti bo mesti avtobus Furman od srede, 15. 9. 2021 dalje vozil po spremenjeni trasi:

Začasno se ukinja postajališče ‘Knjižnica’ in se ga nadomesti s postajališčem pri Hotelu Kras (na razširitvi ovinka proti Jamski cesti). Trasa se bo nato nadaljevala po Jamski cesti na Kosovelovo in preko Poti k Pivki do postajališča ‘Spodnji Burger’ na Tržaški cesti.

Zaradi spremenjene trase lahko prihaja do občasnih zamud.

Občina Postojna

Šola preživetja v naravi Bloke

Devetošolci, ki obiskujejo nadstandardni program športa so v tem tednu v šoli preživetja na Blokah. Uspešno so prekolesarili 37 km, se utaborili in pričeli z izvajanjem dejavnosti.