Začetek pouka za učence od 2. do 9. razreda bo ob 8.20. 

Učenci se zberejo:

2. razred – na zelenici pri vhodu v prvo triletje

3. razred – na igrišču za šolo

4., 5. razred – na ploščadi pred šolo

6.– 9. razred – na trgu pred knjižnico

NIS 1. – 9. razred – desni vhod v šolo

PPVI – OŠ Antona Globočnika Postojna (vhod prvo triletje)

Učenci POŠ Hruševje se zberejo v šoli v Hruševju.

Za vse učence rednega programa bo pouk potekal do 12.40, za učence prilagojenega in posebnega programa pa po urniku. Prvi dve šolski uri sta namenjeni oddelčni skupnosti.

Učenci naj s seboj prinesejo zvezek, pisalo in šolsko torbo. Prvi šolski dan ne bo preobuvanja. 

Jutranje varstvo, malica, kosilo in podaljšano bivanje bo potekalo po urniku.

Učenci, ki bodo 1. šolski dan sami odhajali iz podaljšanega bivanja, morajo imeti uro odhoda in dovoljenje za odhod napisano na listu, ki ga oddajo učiteljici podaljšanega bivanja. 

Odvoz šolskih avtobusov (tudi kombijev za NIS/PPVI)  bo ob 13. uri v vse smeri.

Razredniki v šolskem letu 2022/23

Dostopnost