Arhivi Kategorije: Novice

Lovro Zajc postal trikratni državni prvak

Lovro Zajc, učenec 8.b razreda se iz Državnih prvenstev v Hip Hopu, Hip Hop Battlu in Electric Boogiju, ki so se odvijali od 19. – 21. 5. ter 28. 5. 2023 vrača z izjemno zbirko pokalov in nazivov državnega pokalnega prvaka v vseh treh kategorijah, v katerih tekmuje.

Lovro je na plesišču blestel in in »pometel« z vso konkurenco. Tako se Lovro kmalu, že 5. 6. 2023 odpravlja na Evropsko prvenstvo v Skopje, Makedonijo, jeseni pa na Svetovno prvenstvo na Poljsko.

TEKMOVANJE SOS

 

V torek, 16.5. 2023, smo se učenci posebnega programa udeležili 28. regijskih iger SOS Primorsko-Notranjske regije v Cerknici. Prireditelj tekmovanja je Specialna olimpijada Slovenije, sodelujeta pa tudi Zveza za šport invalidov Slovenije – paraolimpijski komite in Zveza Sožitje. Organizator letošnjih iger je bil Varstveno delovni center Postojna, enota Cerknica. Po otvoritveni slovesnosti, ki so jo popestrile učenke in učenci iz OŠ Cerknica z ritmično gimnastiko, nogometno akrobacijo, pevskim zborom ter slovenska akrobatska skupina iz Ljubljane Dunking Devils, je sledilo tekmovanje. Tekmovali smo v atletiki, individualnih elementih košarke in balinanju.

Na igrah so sodelovali OŠ Miroslava Vilharja Postojna, Cirius Vipava, CEUV Strunjan, OŠ Franceta Bevka Tolmin, OŠ Kozara Nova Gorica, Sklad Mitja Čuk, VDC Ajdovščina-Vipava, VDC Postojna, VDC Želva, enota Nova Gorica in VDC Nova gorica.

Učenci naše šole so bili zelo uspešni in so domov prinesli veliko medalj:

V teku  na 50 m smo dosegli 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo.

V teku na 100 m smo dosegli 1 zlato, 3 srebrne in 3 bronaste medalje.

V tek na 200 m smo dosegli 1 zlato medaljo.

V teku  na 400 m smo dosegli 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo.

Pri štafeti smo dosegli 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo.

Pri met vortexa smo dosegli 2 zlati in 1 srebrno medaljo.

Kar je skupno kar 20 medalj.

Medalje je podeljeval paraolimpijec Tim Žnidaršič Svenšek.

In tako kot se glasi slogan specialno-olimpijskega gibanja: “Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu.“ so bili zmagovalci vsi, ki so tam poskušali.

Čestitamo vsem!!!

 

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA

Podružnica Prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja že nekaj let sodeluje pri Vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec. Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec je projekt, ki sodelujočim pomaga na njihovi poti k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije. Razvija zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave.
Pri projektu so sodelovali učenci, učitelji, varuhi in drugi zanimivi zunanji sodelavci, ki so nam pomagali pri izvedbi projektov. Vključili smo se v tri projekte. Vreme in mi, Jezik živali ter Zelena nit ali luknja, da te kap. Vsak projekt je raziskoval svoje področje in prišel do zanimivih spoznanj.
Učenci so opazovali vreme, se naučili razumevanja vremenskih napovedi ter spremljali in beležili vremenske pojave. Obiskali smo vremensko hišico v Postojni in se naučili še marsikaj drugega. Pri tem nam je pomagal lokalni vremenoslovec.
Spoznali smo, da je jezik živali zelo zanimiv. Opazovali, opisovali in primerjali smo paličnjake, čebele in različne hišne ljubljenčke. Naučili smo se skrbi za njih, jih vzljubili in tako premagovali strah pred njimi. Nastali so zanimivi likovni izdelki iz paličnjakov in hišnih ljubljenčkov, panjske končnice ter krema za ustnice iz voska in medu. Posadili smo medovito drevo. Obiskali smo čebelnjak ter na obisk povabili čebelarja.
Prav poseben izziv pa je bil ustvarjanje novih oblačil iz starih. Razmišljali smo o tem o tem, kako bi z malo znanja in spretnosti ponovno uporabili odslužena oblačila za druge namene in s tem manj škodili okolju. Čakalo nas je krojenje, rezanje, prepletanje in šivanje. Tako smo predelali kar nekaj kosov starih oblačil v novo uporabo. Mogoče pa nas bo vse spodbudilo, da v prihodnje dobro razmislimo, ali res potrebujemo to jakno, majico, hlače, krilo ali čevlje, ki si jih želimo kupiti ali bodo stala oblačila v omari.
O naših aktivnostih pri projektih smo izdelali knjižice, ki si jih lahko ogledate:

Zelena nit_OS Miroslava Vilharja Postojna_PP VI 2_13 in 14 let.pdf
Jezik zivali_OS Miroslava Vilharja Postojna_PPVI4_18-24 let .pdf
Zelena nit_OS Miroslava Vilharja_PPVI3_ 16 do 19 let.pdf
Jezik zivali_OS_Miroslava_Vilharja_1_2e_6_do_8_let.pdf
Jezik zivali_OS Miroslava Vilharja Postojna_3.e_9.-10.let.pdf
Vreme in mi_OS Miroslava Vilharja_4.e-9.e, 10-17 let.pdf

Koordinator projekta Vesna Bunderla

Dan kulture nenasilja in strpnosti

Spoštovana učenka, spoštovani učenec.

Zamisli si, da imaš v rokah mobitel. Na ekranu sem ti prikaže ime vrstnika, ki ga sovražiš, si nanj jezen ali sta se skregala. Zamisli si, kakšno sporočilo mu boš poslal, kaj mu boš napisal.

V Srbiji se je zgodila grozna stvar. Vaš vrstnik je svoja čustva izražal s pištolo in pobil vaše vrstnike. To je vidno grozodejstvo nasilja med soljudmi. A poglejmo rajši nase. Kolikokrat sem že napisal sovražno sporočilo? Kolikokrat sem že slabo govoril o svojem vrstniku, se norčeval, izvajal psihično ali fizično nasilje? Najrajši po družabnih omrežjih, ker je tam najlažje. Ljudje v sodobnem svetu pogosto svoja čustva in misli izražamo preko sporočil ali na druge neprimerne načine.

To kar stori pištola našemu telesu, naredijo takšna sporočila naši osebnosti. Otrok, ki ga žalimo, se mu posmehujemo, mu grozimo, ne more biti vesel, srečen. Ubijamo mu njegova upanja in hrepenenja.

Sedaj poglejte svoji sošolki, svojemu sošolcu v oči. Kaj je v očeh? Veselje, žalost, skrb, hrepenenje? Nasmehnita se drug drugemu. Tega kar doživljamo, ko si pogledamo v oči, ne more nadomestiti nobena druga oblika pogovora.

Ne glede na to ali ste veseli ali žalostni, navdušeni ali jezni, ne pozabite gledati svojih vrstnikov v oči. Oči bodo izmenjala vaša doživljanja in drug drugega boste lažje razumeli. Ko boste delili veselje, bo vaše veselje postajalo večje in ko boste delili vašo žalost, bo vaša žalost postajala manjša. Ne bojte se iskreno pogovarjati. Ne preko naprav, ampak v živo. Želim vam veliko iskrenega pogovarjanja, saj je to pot, da nasilju v naši skupnosti rečemo nasvidenje.

Za konec se spomnimo vaših vrstnikov, ki so umrli v Srbiji, tistih, ki trpijo ali umirajo v Ukrajini ali v nesmiselnem nasilju drugje po svetu. Poklonimo jim minuto molka.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 4., 5. IN 6. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

KAJ SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI?

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.

Osnovna šola Miroslava Vilharja za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

 • drugi tuji jezik (italijanščina)
 • umetnost
 • šport
 • tehnika

na matični šoli in pouk neobveznih izbirnih predmetov:

 • drugi tuji jezik (italijanščina)
 • umetnost
 • šport

na podružnični šoli.

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

Učni načrti vseh NIP so dosegljivi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje in Zavoda RS za šolstvo.

IZVAJANJE POUKA NIP

Pouk tujega jezika se izvaja 2 uri tedensko, drugih predmetov pa 1 uro tedensko. Izvaja se lahko tudi strnjeno po več ur skupaj. Učenec lahko izbere največ 2 uri NIP (poleg tujega jezika ne more izbrati še enega predmeta).

Pouk NIP bo potekal izven urnika rednega pouka, predvidoma so to 6. in 7. šolske ure.

OCENJEVANJE PRI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje s številčnimi ocenami, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

OBISKOVANJE NIP

Učenec mora izbrani (izbrana) NIP obiskovati do konca šolskega leta, lahko pa se odloči za obiskovanje tudi celo triletje (4. – 6. razreda).

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

NORMATIVI ZA OBLIKOVANJE SKUPIN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale iz učencev drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. 
Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev, v primeru da gre za edino učno skupino na šoli, pa za najmanj 8 učencev.
V posamezni skupini neobveznega izbirnega predmeta je lahko največ 28 učencev.
Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale ločeno za matično šolo in podružnične šole.

POSTOPEK IZBIRE

Med 19. 5. in 26. 5.2023 bo v starševskem eAsistentu odprta aplikacija za izbiro. Starši v aplikaciji  označite, ali bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet. V primeru, da otrok neobveznega predmeta ne bo obiskoval morate označiti tudi to izbiro (ne bo obiskoval). V kolikor ste izbrali obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, predmete razvrstite po otrokovih željah.

ZAMENJAVA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. Zamenjava izbirnega predmeta je možna do konca septembra tekočega šolskega leta vendar le v skupine izbirnih predmetov, ki niso zapolnjene ter v skupine, katerih urnik se sklada z obstoječim urnikom učenca. Prošnjo za menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec – na šolski spletni strani), s podpisom staršev učenec/-ka dostavi v tajništvo šole najkasneje do 25. 9. 2023.

SEZNAM NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

 

 

RAZRED PREDMET IZVAJALEC IZVAJA SE NA
4., 5., 6. Italijanščina Učitelj/ica italijanščine Matični in podružnični šoli
4., 5., 6. Umetnost Učitelj/ica likovne umetnosti Matični in podružnični šoli
4., 5., 6. Šport Učitelj/ica športa Matični in podružnični šoli
4., 5., 6. Tehnika Učitelj/ica tehnike in tehnologije Samo na matični šoli

 

DRUGI TUJI JEZIK- ITALIJANŠČINA                                                     (70 ur letno- 1 ura tedensko)

Pristop k učenju tujega jezika je celosten. To pomeni, da se otrok uči z vsemi čutili: aktivno posluša učitelja, zvočne posnetke, glasbo, gleda slike, videoposnetke in ob tem tudi poje ali zapleše. Učenje jezika bo potekalo v sproščenem vzdušju, preko igre in poučnih zgodb.

Ocenjevanje bo potekalo ustno in na druge načine (izdelek). Učenec bo v šolskem letu ocenjen najmanj trikrat, pri čemer bo večina ocen pridobljena na podlagi slušnega razumevanja in govornega poročanja.

Svetujemo, da se zanj odločijo tisti učenci, ki imajo smisel in veselje za učenje tujih jezikov in se bodo italijanščine učili neprekinjeno več let (vsaj eno triletje).

 ___________________________________________________________________________________________________________

UMETNOST                                                                                               (35 ur letno- 1 ura tedensko)

Predmet je namenjen vsem, ki jih likovna umetnost zanima in ki radi likovno ustvarjajo. Pri predmetu bomo pri učencih spodbujali ustvarjalnost in radovednost. Spoznavali bomo zgodovino likovne umetnosti, različne tradicionalne in sodobne materiale in tehnike ustvarjanja. Zastavljene cilje bomo dosegali z aktivnostmi, ki bodo prilagojene zmožnostim in interesom učencev. 

Pri predmetu učenci pridobijo ocene za likovne izdelke.

___________________________________________________________________________________________________________

ŠPORT                                                                                                        (35 ur letno- 1 ura tedensko)

Športna dejavnost ima v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa.

Učenci bodo pridobili v vsakem konferenčnem obdobju najmanj eno oceno. Ocenjuje se tehnika izvedbe določenega elementa.

___________________________________________________________________________________________________________

TEHNIKA                                                                                                     (35 ur letno- 1 ura tedensko)

Predmet poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv.

Učenci se bodo učili pridobivanja podatkov iz  tehnične in tehnološke dokumentacije, na podlagi katere bodo izdelovali izdelke iz različnih materialov (papir, les, umetne mase) in se preizkušali v konstruktorstvu.

 

 

ZASADITEV DREVESA in obisk učiteljic iz Kraljeva

Na naši šoli se je nedavno odvijal zanimiv dogodek – obisk štirih učiteljic iz OŠ Čibukovački Partizani iz Kraljeva, Srbija. Obiskale so nas v sklopu projekta eko vrt. Projekt je namenjen spodbujanju zelenega načina življenja in ozaveščanju o pomenu varovanja okolja ter spodbujanju medkulturnega dialoga in izmenjave izkušenj med učitelji iz dveh različnih držav.

Učiteljice iz Kraljeva so bili navdušene nad našo šolo in slovenskim izobraževalnim sistemom. Pohvalili sta predvsem interaktivne učne metode, ki jih uporabljamo pri pouku, in dejstvo, da se pri nas veliko pozornosti namenja individualnemu pristopu do vsakega učenca.

Učiteljice so se najprej srečale z vodstvom šole in našimi učitelji. Sledil je obisk šolskega vrta in dvorišča, kjer smo z učenci oddelka posebnega programa zasadili drevo, ki bo raslo skupaj z njimi.

Potekala je izmenjava izkušenj na področju eko vrtnarjenja. Prišli smo do skupnega zaključka, da je eko vrt odličen način, da učenci spoznavajo in se učijo o trajnostnem razvoju ter ohranjanju naravnih virov. Na šolskem eko vrtu učenci spoznajo različne vrste rastlin ter se učijo o njihovem življenjskem ciklu in vzdrževanju. Poleg tega na eko vrtu gojijo tudi zelenjavo in sadje, kar je odličen način, da se učenci spoznajo s procesom pridelave hrane ter uživajo v sveži in zdravi hrani.

Učiteljice so prišle k nam z veliko željo po znanju o vzpostavitvi eko vrta in recikliranja, saj želijo to znanje prenesti na svojo matično šolo. Z veseljem so tako sodelovale pri izvedbi delavnic na temo eko vrta, kjer so naši učenci drugega razreda zasadili rožice pred svojo učilnico. Naša knjižničarka Magdalena je v podružnici v Hruševju, skupaj z otroci in gosti izvedla delavnico iz recikliranega materiala. Tako so naši gostje dobili tudi nekaj praktičnih idej, kako lahko sami ustvarijo delavnice iz recikliranega materiala.

S projektom smo tudi spodbudili zavedanje o pomenu skrbi za okolje, kar je pomembno za prihodnost naše planete in vseh nas.

ŠTUDIJSKI OBISK NA DANSKEM

Naša šola je v partner v dvoletnem projektu »Make a path, make a better place«.  V projektu strateškega partnerstva v sklopu programa Erasmus+ sodelujejo organizacije iz petih držav:

 • Koordinator projekta Zveza društev Mladinski center Postojna in partnerji:
 • Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna,
 • Proacting (Portugalska),
 • United Societies of Balkans (Grčija),
 • HangFlow (Finska),
 • The Nordic Crew (Danska).

Namen projekta je prenos dobrih praks vključevanja priseljencev v družbo.  Tako družba kot šolski sistem se soočata z naraščajočimi izzivi, kako uspešno vključiti priseljence iz različnih kulturnih ozadij. Projekt je namenjen predvsem boljšemu vključevanju mladih priseljencev, otrok in družin v novo okolje, družbo in novo kulturo, kamor so se priselili.

Projekt je sestavljen iz treh delov:

 1. Študijski obisk v Aarhusu, na Danskem
 2. Usposabljanje udeležencev v Solunu, Grčija
 3. Mladinska izmenjava v Postojni

Med prvomajskimi počitnicami smo tako izvedli študijski obisk v Aarhusu, na Danskem, kjer smo spoznali organizacije in programe, ki skrbijo za integracijo priseljencev na Danskem. Izpostavili so težave pri vzpostavljanju socialne mreže. Na Danskem imajo sprejemne razrede, ki lahko trajajo od šestih mesecev do dveh let. Iz sprejemnih razredov jih dajo v redne oddelke.

Vzpostavili smo mrežo za nadaljnja sodelovanja in projektne aktivnosti. Veselimo se nadaljevanja projekta v Grčiji.

ŠOLA PLAVANJA V CŠOD BURJA

Učenci od 1.-5. razreda nižjega izobrazbenega standarda ter prve in druge stopnje posebnega programa smo od 3. do 6. maja preživeli čudovit teden v CŠOD Burja v Seči. Vsak dan dvakrat smo se učili plavanja in prilagajanja na vodo. Spoznali smo soline, raziskovali življenje v morju, šivali dišavne vrečke modrosti, občudovali svet kaktusov ter se peljali z jadrnico. Večere smo napolnili z družabnimi igrami in nočnim sprehodom ob morju, potem pa utrujeni popadali v postelje. Imeli smo se super! Utrinek naših dogodivščin si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://youtu.be/vua45Q5A4oo

Naša mala knjižnica

V okviru projekta NAŠA MALA KNJIŽNICA smo sodelovali pri izmenjavi knjižnega junaka. Lutko ježka so nam skupaj z zvezkom poslali učenci iz Osnovne šole Dob, podružnične šole Krtina. Mi smo njim poslali našega ježa in zvezek, ki je potoval med učenci 1. razreda.

Slikanica Kako objeti ježa, duhovita zgodba o bodičasti živalici, ki pogreša topel dotik je v letu 2022 prejela nagrado za najlepšo slovensko izvirno slikanico. Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico sta prejela pisateljica Jana Bauer in ilustrator Peter Škerl.

Pripravili smo potovalno pravljično vrečko z motivom ježa, v katero smo dali slikanico, zvezek in lutko. Vrečka je potovala skupaj z otroki domov in na naši podružnici so jo domov odnesli prav vsi učenci 1. in 2. razreda. Starši so skupaj z otroki prebirali slikanico Kako objeti ježa, v pomoč jim je bil prikupen ježek. V zvezek so otroci zapisovali, likovno upodobili doživetja, ki jih bil ježek deležen pri njih doma. Otroci so povedali, da je ježek z njimi doživel prijetne trenutke, kot npr.: skupaj z njimi prebiral tudi druge slikanice, ki jih imajo doma; se igral; se vozil s kolesom in skirojem; spal v sobi otroka; pomagal otroku pri učenju itd.

Izhajajoč iz odzivov otrok, kot tudi njihovega ustvarjanja lahko potrdimo, da jim je bilo branje in ustvarjanje v veselje. Hvala družinam za aktivno sodelovanje in spodbujanje skupnega branja.

Martina Žnidaršič

Iz šolske knjižnice Osnovne šole Miroslava Vilharja Postojna

Mesec april je mesec knjige. Obležila ga je tudi šolska knjižnica Osnovne šole Miroslava Vilharja Postojna. V sredo, 19. aprila 2023, smo v Kulturnem domu Postojna organizirali poseben večer, ki smo ga poimenovali Večer za knjigo. Obarvalo ga je 36 mladih, ki so se številnemu občinstvu predstavili z glasbo in besedo.

Šolske knjižničarke so v začetku marca razpisale literarni natečaj na temo knjig. Ob tem se je porodila zamisel za glasbeno-literarni večer, na katerega so povabile tudi Glasbeno šolo Postojna in bivše učenke. Na dogodku so poleg nagrajenih besedil predstavili poslanstvo šolskih knjižnic in zbirali sredstva za nakup knjižničnega gradiva, Uspelo nam je pridobiti 1.100 EUR sredstev za obogatitev skromne zbirke knjig, za kar se donatorjem, obiskovalcem in predvsem podjetju Kolektor,iz srca zahvaljujemo.

V petek, 21. aprila 2023 pa smo obeležili Noč knjige. 11 učencev je preživelo noč v knjižnici. Aktivno so sodelovali v različnih aktivnostih: preizkusili so se v iskanju zaklada, udeležili so se okrogle mize in razpravljali o knjigi Gorana Vojnoviča Sinica in taščica, se povzpeli na Sovič ter sodelovali na čarovniški delavnici. Noč je prehitro minila, a porodile so se številne nove zamisli.

Besedilo: Magdalena Svetina Terčon