Poteka vsak dan od 11. 55 do 16.30 (od 16.00 do 16.30 je organizirano varstvo). V letošnjem šolskem letu je oddelkov podaljšanega bivanja osem. Učenci imajo urnik skupine podaljšanega bivanja v katero so vključeni v svojem eAsistentu.

OPB 1 – Neva Ulaga (podpritličje)

OPB 2 – Erika Grželj (podpritličje)

OPB 3 – Rebeka Iskra (podpritličje)

OPB 4 – Kaja Slokar (podpritličje)

OPB 5 – Mateja Živec (podpritličje)

OPB 6 – Nina Čebron (pritličje)

OPB 7 – Darja Debevec, Dolores Palinkaš, Matej Rebec  (1. nadstropje)

OPB 8 – Nina Mrak (1. nadstropje)

Delo v podaljšanem bivanju je razdeljeno na 4 sklope:

kosilo, sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

Kje nas najdete?

Najdete nas v učilnicah 1., 2., 3. in 4. razreda. Če smo na igrišču, bo to označeno na vidnem mestu (okno oz. zunanja vrata učilnice).

Prevzem otrok

Otroke se v šoli prevzame v popoldanskem času do 16.30.

Otroke 1. in 2. razreda prevzamete lahko z zunanje strani učilnic ob igrišču (potrkate na okno, vrata).

Na oknih oz. vratih je tudi označeno, katera skupina podaljšanega bivanja se znotraj učilnice nahaja.

Otroke 3. in 4. razreda napotimo pred šolo ob tisti uri, ki jo starši učitelju podaljšanega bivanja pisno sporočite. Zapisane ure se redno držite, v kolikor pride do sprememb, le-te pravočasno sporočite.

Učenci 3. a razreda se nahajajo v prostorih prve triade, učenci 3. c in 4. b so v učilnici v pritličju ob levem glavnem vhodu, učenci 3. b in 4. a, b, c so v 1. nadstropju. 

Starejše učence lahko ob določeni uri, po pisnem navodilu staršev, napotimo na avtobus.

Sporočanje sprememb

Prosimo, da vse spremembe v zvezi z odhodi, urniki (interesne dejavnosti), prevzemi … sporočate pisno v beležko, preko sporočila (komunikacija v eAsistentu) in predvsem pravočasno.

Kosilo

Urnike odhoda skupin podaljšanega bivanja na kosilo usklajujemo in bodo okvirno določeni v naslednjih 14. dneh. Urnik bo zgolj okviren in gibljiv. Kosilo moramo izvajati v skladu z upoštevanjem navodil za preprečevanja širjenja virusa Sars-Co-V2, kar vpliva na daljši časovni rok razdeljevanja kosil. 

Dostopnost