V sklopu prireditev ob Vilharjevem letu je naša šola 1. junija organizirala in izvedla  likovni atelje na prostem v Planini, Vilharjevem rojstnem kraju.

Povabilu k sodelovanju sta se odzvali OŠ Antona Globočnika iz Postojne in OŠ Pivka. Udeleženke je ob prihodu v Planino pozdravila pomočnica ravnateljice Darja Debevec in jim ob koncu ustvarjalnega dneva podelila tudi priznanja za sodelovanje.

Ob strokovni pomoči mentoric Romane Harmel, Tanje Marušič in Magdalene Cej, ki je  likovni atelje tudi vodila, je ustvarjalo enajst mladih slikark iz vseh treh šol.

Dela, ki so ta dan nastala, bodo na ogled septembra letos, ko bomo na šoli z razstavo obeležili 200-letnico Vilharjevega rojstva.

Pia de Paulis Debevec

Foto: Romana Harmel

Dostopnost