Na podlagi  števila prijavljenih učencev in v skladu z določili Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, bomo v naslednjem šolskem letu izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

– angleščino v 1. razredu na matični šoli in Podružnični šoli Hruševje,

– šport in italijanščino v 4., 5. in 6. razredu na matični šoli ter v 4. in 5. razredu na    podružnični šoli in

– tehniko v 4., 5. in 6. razredu na matični šoli.

Neobveznega izbirnega predmeta tujega jezika v zadnjem triletju ne bomo izvajali zaradi premajhnega števila prijavljenih učencev.

Pom. v. d. ravnatelja: Pia de Paulis Debevec

Dostopnost