Po letošnjem koledarju bo vpogled v elektronsko ovrednotene preizkuse in izpise dosežkov učencev na NPZ mogoč

– od 30. maja do 2. junija za 9. razred in

od 6. do 9. junija za 6. razred.Do navedenega gradiva boste starši in učenci lahko dostopali na spletni strani http://npz.ric.si z uporabo šifre, ki jo je učenec prejel prvi dan preverjanja (na kartončku).

Svetujemo, da si učenci in starši na prvi dan vpogleda sami natančno pregledate ovrednotene preizkuse in dosežke. Za starše ki nimate možnosti dostopa do interneta, bo en dan (1. 6. za 9. razred in 8. 6. za 6. razred) organiziran vpogled v računalniški učilnici (pritličje, prostor št. 60)  od 14. do 15.30 ure. Vnaprejšnja najava ni potrebna.

Pri dostopu do nalog vam bo pomagala računalničarka, ga. Bojana Česnik.

Vpogled za učence na šoli bo organiziran (31. 5. za devetošolce in 7. 6. za šestošolce)  ob navzočnosti učiteljev predmetov, ki so se preverjali.  Učenec mora imeti s seboj svojo šifro NPZ.

V primeru ugotovljenih napak pri vrednotenju bo šola posredovala poizvedbo na  izpitni center v rokih, ki so določeni po rokovniku NPZ.

Dostopnost