JUNIJSKI ROK

PISNI DEL  USTNI DEL 
Predmet Dan, ura, prostor Učitelj Dan, prostor, ura  Komisija 
TJA

Ponedeljek, 22. 6. 2015 

ob 10.15

v TJA 2

E. Baša

      Ponedeljek, 22. 6. 2015 

      ob 12.45

      v TJA 2

E. Baša

A. Blažič Klemenc

A. Ercigoj

KEM / /

     Torek, 23. 6. 2015 

     ob 11.00

     v NAR 1 

R. Premrov

D. Pecman

B. Škrlj

Prijavnico dobite, izpolnite in oddate v tajništvo šole.

Pomočnica ravnateljice: Mateja Modrijan

Dostopnost