V skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter v dogovoru z drugimi postojnskimi osnovnimi šolami, bomo pouk, ki je odpadel 6. februarja,

nadomestili v soboto, 7. marca 2015.

Pouk bo potekal po urniku odpadlega petka (urnik A), do vključno s 5. šolske ure. Pouk izbirnih predmetov 6. in 7. šolsko uro bodo učenci nadomestili po dogovoru z učiteljicami.

Jutranje varstvo bomo ta dan zagotovili samo za učence, ki so vpisani v jutranje varstvo in jih bodo starši za ta dan posebej prijavili.
Kosil in podaljšanega bivanja ne bo.

Odvoz vseh šolskih avtobusov bo iz Postojne ob 12.50.

Postojna, 17.2.2015                                                                          Ravnateljica: Pia de Paulis Debevec

Dostopnost