ZAČETEK POUKA BO ZA UČENCE OD 2. – 9. RAZREDA OB 8. 20.

PRIHOD:

  • 2. razred in 3. b                                              

       ob 8.00 v matične učilnice na glavni vhod v podpritličju

  • 1. e, 2. e, 5. e, 6.e, 3. a, 4., 5. razred                                     

ob 8.00 v matične učilnice na vhod za prilagojeni program z nižjim  izobrazbenim standardom (desni vhod)

  • 7. e, 8. e, 6., 7. a  razred                                             

ob 8.10 v matične učilnice na vhod za prilagojeni program z nižjim  izobrazbenim standardom (desni vhod)

  • 3. c razred                                         

ob 8.00 v matično učilnico na glavni vhod

  • 4. e, 9. e, 7. b, c, d, 8., 9. b, c razred                                      

ob 8.15 v matične učilnice na glavni vhod

  • PPVI 1, 2, 3                                       

ob 8.00 v matične učilnice na vhod 1. triletja nasproti Vrtca Postojna

  • POŠ HRUŠEVJE                                               

Učenci od 12. leta dalje ob vstopu v šolo in v skupnih prostorih šole obvezno uporabljajo obrazno masko. Na avtobusu pa je obrazna maska obvezna za vse učence, ne glede na starost.

POUK BO POTEKAL DO 12.40, prvi dve šolski uri sta namenjeni uri oddelčne skupnosti.

Učenci naj prinesejo s seboj  zvezek, pisalo, copate in šolsko torbo.

Učenci, ki še niso prejeli učbenikov, jih bodo prevzeli v prvem tednu od 1. 9. do 4. 9. 2020, po razporedu.

Malica, kosilo, jutranje varstvo, varstvo vozačev in podaljšano bivanje bodo organizirani.

ODVOZ  ŠOLSKIH AVTOBUSOV IN KOMBIJEV BODO OB  13. URI IZ POSTOJNE ZA VSE SMERI.

Vodstvo šole

Dostopnost