2. a, b, c 10. 9. 2019 ob 17.00 matične učilnice
3. a, b, c  5. 9. 2019 ob 16.30 matične učilnice
4. a, b, c  11. 9. 2019 ob 17.00 matične učilnice
 5. a, b, c  5. 9. 2019  ob 17.00 matične učilnice
 6. a, b, c, d  11. 9. 2019 ob 17.00 matične učilnice
 7. a, b, c  12. 9. 2019 ob 17.00 matične učilnice
 8. a, b, c  10. 9. 2019 ob 17.00 matične učilnice
 9. a, b, c  12. 9. 2019 ob 17.00 Vilharjeva dvorana
 NIS 1. – 9. e, PPVI  5. 9. 2019 ob 17.00 Vilharjeva dvorana
 2. POŠ HRUŠEVJE 10. 9. 2019 ob 16.30 POŠ Hruševje 2. h
3. POŠ HRUŠEVJE 11. 9. 2019 ob 17.00 POŠ Hruševje 3. h
4. POŠ HRUŠEVJE 10. 9. 2019 ob 17.30 POŠ Hruševje 4. h
5. POŠ HRUŠEVJE 5. 9. 2019 ob 17.00 učilnica v Postojni

Razredniki, sorazredniki, matične učilnice

Dostopnost