V soboto, 15. 9. 2018 je prva delovna sobota v tem šol. letu – Očistimo Postojno, v okviru vseslovesnke akcije – Še zadnjič očistimo Slovenijo. Dan dejavnosti se prične ob 8.20 in zaključi ob 12.40.

Ta dan ne bo JUV, OPB in kosil. Malica je šolska.

Jutranji dovozi bodo kot običajno, odvozi v vse smeri bodo ob 12.45.

Nekateri učenci bodo čistili v okviru krajevnih skupnosti ali gasilskih društev. Učenci prinesejo potrdilo o udeležbi na čistilni akciji in o tem predhodno obvestijo razrednika.

Mateja Veber, pomočnica ravnateljice

Dostopnost