Učenci osmih razredov imajo v učnem programu pri predmetu tehnika in tehnologija spoznavanje kovin.

Razen teoretičnega dela je predvidena tudi izdelava izdelka. S praktičnim delom najbolje spoznamo lastnosti materialov. Učenci delajo po načelu od ideje do izdelka.

Cilj je porabiti vsa priložena gradiva in se preizkusiti s tehnološkimi obdelovalnimi postopki, ki jih na šoli lahko izvedemo. Najprej izdelajo skico, nato načrt in tehnološko dokumentacijo ter v zadnjem delu postopka –  izdelek. Učenci so Izdelali nekaj zanimivih in unikatnih izdelkov, katere smo postavili na ogled v Vilharjevo dvorano.

Mirko Valenčič, učitelj

Dostopnost