Zadnji delovni dan v letu 2015 je bil na naši šoli še posebej slovesen, saj smo uradno predali v uporabo osebno dvigalo, ki povezuje pet etaž naše šolske stavbe – od Vilharjeve dvorane v podpritličju do knjižnice v mansardi. Trak sta slavnostno prerezala učenec Maj Oražem Gubanc in župan Igor Marentič, ki sta se v spremstvu Majevega očeta in ravnateljice prva povzpela do najvišjega nadstropja.

Aktivnosti za izgradnjo so se začele v letu 2013, ko je šola v dogovoru z ustanoviteljico, Občino Postojna, naročila projektno dokumentacijo pri projektantu Misel d. o. o. iz Postojne. Dela so se začela konec oktobra 2014 in so trajala polnih enajst mesecev, saj so bila z gradbenega vidika zelo zahtevna.

Dvigalo je neprecenljiva pridobitev za gibalno ovirane učence, olajšalo bo delo vsem zaposlenim in vsakodnevni transport malic ter knjižničnega gradiva, je v nagovoru poudarila ravnateljica. Župan Marentič pa  je zaželel uspešno uporabo nove pridobitve, a poudaril, naj uporabniki za svoje zdravje še vedno uporabljajo tudi stopnice.

Za prispevek k izgradnji dvigala se je šola posebej zahvalila Občini Postojna, ki je za investicijo zagotovila 105.000 EUR, projektantu Misel d. o. o. in izvajalcu Caster dvigala d. o. o.

Priložnostni kulturni program so oblikovali učenci z likovnimi, fotografskim in literarnimi prispevki, ki so nastali na šolskem natečaju na temo dvigala.

Pridobitev, ki je za našo šolo  najpomembnejša v zadnjih dvanajstih letih, je najlepše zaokrožila aktivnosti ob 25-letnici ustanovitve šole, 20-letnici izvajanja športnega programa ter 115-letnici stare šolske stavbe.

ravnateljica Pia de Paulis Debevec

Fotografije: Foto atelje Postojna

Dostopnost