INFORMACIJA ZA STARŠE IN UČENCE BODOČEGA 4., 5. , 7. IN 8. RAZREDA

Na podlagi  odločitev učencev in v skladu z normativi bomo izvajali v naslednjem šolskem letu v 4. in 5. razredu naslednja neobvezna izbirna predmeta:

– italijanščino na podružnični šoli v eni kombinirani skupini,

– italijanščino na matični šoli  v eni kombinirani skupini,

– šport na matični šoli  v eni kombinirani skupini.

Predmet tehnika je izbralo premalo učencev, da bi lahko oblikovali skupino.

V 7.  in 8. razredu ne bomo izvajali neobveznega izbirnega predmeta hrvaščina, ker sta predmet izbrala samo dva učenca, kar je premalo, da bi lahko oblikovali skupino.

Ravnateljica: Pia de Paulis Debevec

Dostopnost