Občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je konec novembra podaril šoli novo kolo za izvajanje kolesarskih izpitov (več na Kolesarski izpit z novim kolesom)

Vilharjeva šola aktivno sodeluje pri akcijah, ki jih organizira omenjeni Svet. V letošnjem tednu mobilnosti je tako skupina učencev ob pomoči šolskega koordinatorja za prometno varnost po mestu barvala stopala, ki označujejo varne šolske poti, poleg tega pa je za izvedbo spretnostnih voženj mlajših postojnskih osnovnošolcev posodila šolska kolesa, ki jih je od Sveta prejela v preteklih letih.

Pia de Paulis Debevec, ravnateljica

Dostopnost