V projektu NA-MA POTI bomo v načrtovanih aktivnostih sledili glavnemu cilju:

razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne in matematične pismenosti učencev.

V projektu bomo analizirali stanje naravoslovne in matematične pismenosti. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti bomo krepili s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljševali bomo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem.

Premišljeno bomo vključevali in uporabljali IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja.

Poudarjali bomo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja in izboljševali odnos učencev do naravoslovja in matematike.

Pri projektnih aktivnostih bomo izhajali tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike.

Osnovne informacije o projektu so povzete s povezave: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Projekt NA-MA POTI sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Gregor Antloga, vodja projektnega tima na OŠ MV Postojna

Dostopnost