V sklopu šolske knjižnice deluje tudi šolski učbeniški sklad. Njegovo upravljanje določa Pravilnik o upravljanju šolskega učbeniškega sklada (Uradni list RS št. 17 / 2017, 1. 9. 2017).

Sklad omogoča izposojo učbenikov za tekoče šolsko leto učencem od 1. do 9. razreda. Staršem ni potrebno plačati letne izposojevalnine ali obrabnine, saj nabavo za učbeniški sklad financira pristojno ministrstvo za šolstvo.

Učencem je na voljo skoraj 5000 enot učbeniškega gradiva. Učenci prejmejo učbenike v šolski knjižnici v prvem tednu pouka v šolskem letu. V šolskem letu 2017 / 2018 so si učbeniške komplete iz učbeniškega sklada izposodili skoraj vsi učenci.

V šolskem učbeniškem skladu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki jih ni mogoče uporabljati več let zaporedoma. Izjema so delovni zvezki za prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom.

Učenci morajo vse izposojene učbenike oviti ter jih opremiti z etiketo z imenom in priimkom, ki se nalepi na ovoj in ne na platnico učbenika. Z njimi morajo primerno ravnati, saj mora biti vsak učbenik v izposoji najmanj tri leta zapored. Ob koncu šolskega leta učenci vrnejo učbenike v šolsko knjižnico. Če so le ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, morajo starši učencev zanje plačati odškodnino.

Pogoj za izposojo šolskih učbenikov je pravočasno vrnjena naročilnica, ki jo učenci praviloma prejmejo  do konca meseca maja za naslednje šolsko leto. Če učenec ali njegovi starši ne oddajo pravočasno naročilnice, šola ne more zagotoviti prejema učbenikov iz sklada.

Seznam izbranih učnih gradiv je znan vsako leto do konca maja za naslednje šolsko leto.

 

Dostopnost