Naslov: Trg padlih borcev 1 a, Postojna

Telefon: 05 70 00 921

e-pošta: knjiznica.vilhar@miroslav-vilhar.si

Urnik izposoje

Matična šola

–       ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7.45 do 8.15 in od 12. do 14.30

–       sreda od 7.45 do 15.15

Podružnica Hruševje

–       sreda od 7.45 do 8.15

Knjižničarke: Pia de Paulis Debevec, Janja Kolar in Barbara Vogrinec Jesenšek

Izposojevalni rok za knjižno gradivo je 21 dni, za gradivo za bralno značko in obvezno domače branje pa 14 dni.