Razredniki v šolskem letu 2020/2021

1. A Hrenovec Katja  1. B Alenka Počkar  1. C Andreja Likon Turk

2. A Mojca Klanjšek  2. B Andrejka Urbas  2. C Irena Šajn

3. A Špela Korent  3. B Mirjam Likar  3. C Tjaša Mislej

4. A Klavdija Novak  4. B Vera Kogoj   4. C Anica Bratina Klun

5. A Bojana Kobe   5. B Stanka Franko   5. C Jana Čeč Turk

6. A Mateja Penko 6. B Andreja Blažič Klemenc 6. C Alenka Valenčič

7. A Simona Vampelj 7. B Andreja Ercigoj 7. C Mirko Valenčič 7. D Karmen Vidmar

8. A Romana Premrov 8. B Damijana Pecman 8. C Barbara Vogrinec Jesenšek

9. A Gregor Antloga 9. B Dolores Palinkaš 9. C Martina Debevec Grossi

Podružnica šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom

NIS 1. e Janja Vilar NIS 2. e Saša Pivka NIS 4. e Maja Preradović

NIS 5, 6. e Barbara Švigelj NIS 7, 8. e Nika Mikulčič NIS 9. e Andrej Mihelčič

PPVI 1 Polona Lapajne PPVI 2 Vesna Bunderla PPVI 3 Mateja Kocjančič

Podružnica Hruševje

1. h Suzana Krečič 2. h Veronika Biščak 3. h Mateja Bušen

4. h Nadja Petrovčič 5. h Tina Mrše Skavrča

Učence bo razrednik pričakal v matični učilnici, usmerjali pa jih bodo dežurni učitelji.

Matične učilnice

1. a, b, c ; 2. a, b, c ; 3. b podpritličje – vhod prvega triletja

3. c – pritličje – glavni vhod v šolo

3. a; 4. a, b, c; 5. a, b, c; – 1. nadstropje

6. a – ANG 1 6. b – ANG 2 6. c – SLO 1 – 2. nadstropje

7. a – SLO 2 7. b – GEO 7. d – ZGO – 2. nadstropje

7. c – GUM 9. a – 9. A – 1. nadstropje

8. a – NAR 1 8. b – NAR 2 8. c – LUM – pritličje

9. b – MAT 2 9. c – MAT 1 – pritličje

Učence od 2. do 9. razreda, ki so na novo vpisani, bo ob 8.00 pred šolo počakala svetovalna delavka.

Učenci od 6. do 9. razreda se v prvem tednu ne bodo preobuvali, zato pridejo v šolo v športnih copatih. 

Vodstvo šole

Nova priporočila NIJZ o nošenju mask v šoli

NIJZ je v petek, 28. 8. 2020, v popoldanskem času na svoji spletni strani objavil nova Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in razloge za uvedbo dodatnih ukrepov. Za nas je pomembno priporočilo glede uporabe mask za učence v skupnih prostorih šole, k čimer nas zavezuje dokument Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s COVID-19.

Povezava do priporočil NIJZ

Vodstvo šole

Prvi šolski dan, 1. 9. 2020

ZAČETEK POUKA BO ZA UČENCE OD 2. – 9. RAZREDA OB 8. 20.

PRIHOD:

  • 2. razred in 3. b                                              

       ob 8.00 v matične učilnice na glavni vhod v podpritličju

  • 1. e, 2. e, 5. e, 6.e, 3. a, 4., 5. razred                                     

ob 8.00 v matične učilnice na vhod za prilagojeni program z nižjim  izobrazbenim standardom (desni vhod)

  • 7. e, 8. e, 6., 7. a  razred                                             

ob 8.10 v matične učilnice na vhod za prilagojeni program z nižjim  izobrazbenim standardom (desni vhod)

  • 3. c razred                                         

ob 8.00 v matično učilnico na glavni vhod

  • 4. e, 9. e, 7. b, c, d, 8., 9. b, c razred                                      

ob 8.15 v matične učilnice na glavni vhod

  • PPVI 1, 2, 3                                       

ob 8.00 v matične učilnice na vhod 1. triletja nasproti Vrtca Postojna

  • POŠ HRUŠEVJE                                               

Učenci od 12. leta dalje ob vstopu v šolo in v skupnih prostorih šole obvezno uporabljajo obrazno masko. Na avtobusu pa je obrazna maska obvezna za vse učence, ne glede na starost.

POUK BO POTEKAL DO 12.40, prvi dve šolski uri sta namenjeni uri oddelčne skupnosti.

Učenci naj prinesejo s seboj  zvezek, pisalo, copate in šolsko torbo.

Učenci, ki še niso prejeli učbenikov, jih bodo prevzeli v prvem tednu od 1. 9. do 4. 9. 2020, po razporedu.

Malica, kosilo, jutranje varstvo, varstvo vozačev in podaljšano bivanje bodo organizirani.

ODVOZ  ŠOLSKIH AVTOBUSOV IN KOMBIJEV BODO OB  13. URI IZ POSTOJNE ZA VSE SMERI.

Vodstvo šole

Obvestilo za učence in starše o prihodu v šolo v novem šolskem letu 2020/2021

Spoštovani.

Nezadržno se približuje pričetek novega šolskega leta. Upam, da ste si odpočili in nabrali novih moči.

Veseli me, da trenutna epidemiološka slika omogoča, da se v šolo vrnete vsi učenci od 1. do 9. razreda.

Da bi zagotovili varnost vseh udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa na šoli in kakovostno organizirali delo, vas pozivam, da v šolo prihajate samo zdravi učenci.

Vse informacije o prvem šolskem dnevu, protokolu ravnanja na šoli in podružnicah, bomo objavili na spletni strani šole in vam poslali po e-pošti v tem tednu.

Lep preostanek počitniških dni.

Mateja Modrijan, ravnateljica

Dragi vilharjevci!

Danes je dan, ko zaključujemo posebno šolsko leto, ki si ga bomo zagotovo vsi dobro zapomnili. Leto, polno novih izzivov in preizkušenj. Tokrat ne bomo šteli doseženih priznanj in rezultatov, bomo pa v prihodnosti še velikokrat pripovedovali o letu, ki nam je na pot postavilo ovire, kakršnih nismo pričakovali. Osvajali ste znanje na daljavo, ugotavljali, da sta telefon in računalnik lahko zelo uporabni orodji za pouk, se povezovali preko kanalov, ki jih poprej niste poznali. Z veliko truda in vztrajnosti ste se marsikaj naučili in postali boljši. Vrnitev v šolo in kupe novih navodil ste sprejeli z razumevanjem in jih upoštevate. Zavedate se odgovornosti do sebe in drugih. Žal bolezen še ostaja in svetujem vam, da ukrepe upoštevate tudi med počitnicami. Cenite se, cenite svoje zdravje in sposobnosti, svoje darove, svoje razumevanje. Cenite svojo edinstvenost …

Prišli smo do dneva 001 in brezskrbnih počitnic. Izkoristite jih. Naužijte se sonca in svežega zraka. Opazujte naravo, zvezde, hodite po gozdu. Preberite na kupe knjig. Pozabite na računalnik in telefon. Prepustite se sanjam. V dnevu vedno poiščite kakšen pozitiven zaklad: sončni zahod, mamin smeh, petje ptic.

Naredite med počitnicami kaj dobrega.

Prva priložnost je že jutri, ko naša prelepa domovina praznuje svoj 29. rojstni dan. Podarimo ji dobre, poštene, odgovorne, sočutne državljane. Dokažimo, da nam ni vseeno, kaj se v naši domovini dogaja in pogumno stopajmo naprej – v prizadevanju, da bomo skupaj boljši.

Srečno Slovenija in srečno vsem vam!

Vesele, varne in zdrave počitniške dni.

Mateja Modrijan, ravnateljica

Vse za šolo 2020/2021

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 se nahaja na spletni strani šole pod zavihkom “knjižnica”: https://osmvpo.wixsite.com/knjiznicaosmvpo/ucbeniskisklad

ŠOLSKE POTREBŠČINE

REDNI PROGRAM 

1. razred    2. razred   3. razred   4. razred   5. razred    6.-9. razred 

PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

1. e    2. e    3. e    4. e    5. e    6. e    7. e    8. e    9. e

POSEBNI PROGRAM 

PPVI 2

Prevzem spričeval

Učence, ki bodo odsotni zadnji dan pouka, 24. 6. 2020 in starše obveščamo, da boste v skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole spričevala in druga dokazila lahko prevzeli:

–  29., 30. junija in

–  od 17. do 20. avgusta 2020.

Spričevala boste lahko prevzeli od 7.00 do 9.00. Na vhodu v šolo pozvonite in počakate pred vrati, kjer bo tudi potekal prevzem spričevala in ostalih obvestil.

Ravnateljica:  Mateja Modrijan

Zadnji šolski dan, 24. 6 .2020

Zadnji šolski dan v tem šolskem letu 2019/2020, v sredo, 24. 6. 2020, bodo učenci zaključili s poukom ob 10.15.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bosta potekata po urniku.

Kosilo bo organizirano za učence, ki obiskujejo podaljšano bivanje (ne potrebujejo prijave na kosilo) in vse ostale učence, katere boste za ta dan (24. 6. 2020) posebej prijavili. Potekalo bo od 11.00 dalje.

Za odvoz učencev vozačev, ki bodo na kosilu, poskrbijo starši.

Odvozi šolskih avtobusov in kombijev (NIS, PPVI) v vse smeri bodo ob 10.30.

Vodstvo šole

Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2020/2021

Spoštovani starši,
letos naročilnic v papirnati obliki na učbeniški sklad (na učbenike in delovne zvezke) ne bo. Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 se nahaja na spletni strani šole pod zavihkom “knjižnica”: https://osmvpo.wixsite.com/knjiznicaosmvpo/ucbeniskisklad

Delovne zvezke lahko kupite v katerikoli knjigarni. Sezname delovnih zvezkov smo sicer poslali v dve lokalni knjigarni, DZS Postojna in Papirnica Pelikan Postojna ter na spletno stran Kopije Nova Maribor:
https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=119&pmid=c37rpo7gqhdn

Učenci 1., 2. in 3. razreda bodo dobili učbenike in delovne zvezke brezplačno (v šoli), v prvih šolskih dneh, septembra 2020. Vsi učbeniki in delovni zvezki za 1., 2. in 3. razred so navedeni na seznamu učbenikov.

Seznam potrebščin bo objavljen naknadno na šolski spletni strani.

Lep pozdrav iz knjižnice.
Knjižničarke