POUK:

Prične se v sredo, 1. septembra 2022 in konča v petek, 23. junija 2022, razen za učence 9. r., ki se konča v četrtek, 15. junija 2023.

OCENJEVALNI OBDOBJI:

1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023

2. ocenjevalno obdobje: od 28. januarja do (15.) 24. junija 2023

POČITNICE:

jesenske: od 31. oktobra do 4. novembra 2022

novoletne: od 26. decembra 2021 do 2. januarja 2023

zimske: od 6. februarja do 10. februarja 2023

prvomajske: 26. aprila do 2. maja 2023

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE:

17. in 18. februar 2023:  informativna dneva v srednjih šolah

PRAZNIKI:

31. oktober 2022: dan reformacije

1. november 2022: dan spomina na mrtve

25. december 2022: božič

26. december 2022: dan samostojnosti in enotnosti

1. januar 2023: novo leto

2. januar 2023: novo leto

8. februar 2023: slovenski kulturni praznik

10. april 2023: velikonočni ponedeljek

27. april 2023: dan upora proti okupatorju

1. in 2. maj 2023: praznik dela

25. junij 2023: dan državnosti

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE:

16. junij do 29. junij 2022: prvi rok za predmetne in popravne izpite za učence 9. razreda

27. junij – 8. julij 2022: prvi rok za predmetne in popravne izpite za učence ostalih razredov

18. do 31. avgust 2022: drugi rok za predmetne in popravne izpite za učence od 1. do 9. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU:

3. maj do 15. junij 2023: prvi rok za učence 9. razreda

3. maj do 24. junij 2023: prvi rok za učence od 1. do 8. razreda

18. avgust do31. avgust 2023: drugi rok za učence od 1. do 9. razreda

Dostopnost