Podružnična šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

naslov: Trg padlih borcev 1 a, 6230 Postojna, Slovenija

telefon: + 386 5 7000 910

gsm: 040 766 284

fax: + 386 5 7000 915

e-pošta: tajnistvo.vilhar@miroslav-vilhar.si

vodja podružnice: Janja Vilar

Dostopnost