Projektu Izmenjava bralnih znamenj (Bookmark project), ki poteka pod okriljem Mednarodnega združenja šolskih knjižnic (IASL), smo se pridružili tudi v jeseni 2013.

V projekt so bili vključeni učenci šestih, sedmih, devetih razredov ter učenci posebnega in prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom, vsi oddelki. Z nami so se povezale tri šole iz različnih koncev sveta: Irska, Pakistan in Kanada.

Učenci posebnega in prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom so sodelovali s partnersko šolo Schwegler Elementary. Šola je v Kansasu, v mestecu Lawrence, v Združenih državah Amerike. Učenci so izdelali ustvarjalne kazalke ter si jih izmenjali z učenci na partnerski šoli. Med razredno uro oziroma socialnim učenjem so se pogovorili o tej oddaljeni deželi in poiskali našim slovenskim besedam angleške izraze.

Skupina šestošolcev na naši šoli je sodelovala s partnersko šolo iz Pakistana. Šola Arts & Science Academy je v zanimivem mestu Cliftonkarachi. Tudi z njimi smo si izmenjali kazalke.
Naslednja skupina, v sestavi učencev 7. A, 7. B in skupine devetošolcev, je sodelovala s partnersko šolo Pobalscoil Inbhear Scéine iz Kenmara na skrajno jugozahodnem polotoku Irske. Slikovita pokrajina t. i. Kerryjskega prstana je bila prvi košček kopnega, ki ga tik pred koncem prvega preleta Atlantika zagledal Charles Lindbergh leta 1927.

Učenci so izdelali toliko kazalk, da je vsakdo od sodelujočih dobil svojo. Hkrati so v ovojnicah na obe šoli pripotovali sestavki o življenju v obeh deželah, vsakdanu, zanimivostih na šoli, kraju. Učenci z irske šole so bili zelo navdušeni in so o izmenjavi napisali članek za lokalni časopis, kjer so našle prostor tudi fotografije naših učencev, ki so sodelovali v projektu. Navdušenje naših učencev ni zaostajalo. Z veseljem so prebirali prejeto gradivo in občudovali prejete kazalke v obliki – vrat, saj so knjige vrata v življenje, kot so zapisali naši partnerji iz Irske. Izrazili so tudi pobudo, da bi navezali tudi osebni stik prek elektronske pošte, in dopisovanje je steklo.

Še enkrat se je pokazalo, da spletanje vezi prinaša veselje, nova znanja in širi meje duha. Projekt je trajal od septembra do konca maja. Plakate in naše izdelke smo predstavili tudi na Vilharjevih dnevih, 3. 6. 2014.

Vesna Bunderla, vodja projekta

Dostopnost