Projekt se je razpel kar na celo šolsko leto, saj smo ga zastavili in izpeljali v oktobru, predstavili pa junija na Vilharjevem dnevu.

Vodi in organizira Mednarodno združenje šolskih knjižnic (The International Association of School Librarianship (IASL) in kot rečeno poteka v oktobru, mednarodnem mesecu šolskih knjižnic. Sodelovali smo drugo leto.

Ker se je vključilo kar 90 učencev (6. a, 7. a, b, c), so nam dodelili dve partnerski šoli, in sicer Annotto Bay High School z Jamajke ter Gymnasium # 41, Novouralsk iz Rusije. Kazalke so učenci izdelali v sklopu likovne vzgoje, pri urah angleščine pa so se dodobra spoznali z obema deželama in življenjem svojih vrstnikov ter se na enak način predstavili tudi sami. Z obeh koncev sveta smo prejeli veliko lepih, iskrivih sestavkov, sami pa so se potrudili in predstavili šolo, kraj, domovino in izročilo.

Vsak učenec je izdelal najmanj eno kazalko in prav toliko smo jih tudi prejeli. Ob koncu leta nam preostane le še, da si jih razdelimo in delo, ki nas je povezalo, ohranimo v dragocenem spominu.

Magdalena Cej in Andreja Blažič Klemenc, mentorici

Dostopnost