V sredo, 5. oktobra, ob 16. uri bo v Mladinskem centru Postojna organizirana delavnico za učence tretje triade osnovne šole na temo vrstniškega nasilja. 

Namen delavnice je, da se mladostnike in mladostnice čim bolje informira o nasilju in jim pokaže, zakaj NEnasilje deluje. Seznanili se bodo z nenasilnimi načini komunikacije in jim spodbujali, da občutek moči iščejo v sebi in ne v premoči nad drugimi. Mladim je na njihovi poti odraščanja in oblikovanja celovite osebnosti potrebno predstaviti, da nasilje nikakor ni sprejemljiv način komunikacije in reševanja konfliktov.

O čem vse bo potekal pogovor na delavnici?
– da je nasilje zloraba moči,
– da je za nasilje vedno odgovorna oseba, ki nasilje povzroča,
– da je nasilje naučeno vedenje, ki se ga da spremeniti,
– da imajo vse žrtve nasilja pravico do zaščite in pomoči,
– katere vrste nasilja poznamo,
– kje poiskati pomoč, če se srečamo z nasiljem,
– katere so naše možnosti preprečevanja nasilja.

Obvezne prijave na povezavi: https://forms.gle/TBsnsHUbHXT9i22q8

Delavnico bodo izvedli strokovni delavci Društva za nenasilno komunikacijo.

Mladinski center Postojna

Dostopnost