V ponedeljek, 8. novembra je potekala 9. seja otroškega občinskega parlamenta. Odvijala se je v Gasilsko- reševalnem centru v Postojni.

Zbrali smo se predstavniki šolskih parlamentov treh šol (OŠ Antona Globočnika, OŠ Miroslava Vilharja ter OŠ Prestranek).

Sledila je razprava o zadnjem regijskem posvetu šolskih parlamentov “Naše mnenje šteje”, ki je potekal 20. 10. 2021. V grobem smo povzeli potek srečanja in predstavili predloge (na temo boljše vključenosti otrok v družbo), ki so se ali se še bodo vključili v Belo knjigo.

V razpravo se je vključil tudi župan občine Postojna, g. Igor Marentič, ki je skupaj s svojimi sodelavci podal svoj pogled na prej omenjene teme.

Sledila je razprava na temo medvrstniškega nasilja. Predlogi so se zbirali v kuverti na oglasni deski na naši šoli (in se še). Strinjali smo se, da je nasilja več vrst, npr. fizično, verbalno, spolno, spletno… Nasilje ni samo v fizičnih dejanjih, temveč tudi v besedah. Tako nasilje je dostikrat še mnogo hujše kot fizično. Nasilje vseh vrst se pristojni trudijo zaustaviti že leta in upamo, da jim bo uspelo. Za tem smo besedo posvetili še stresu, ki ga je prav tako ogromno, še največ v zvezi s šolo. Prišli smo do sklepa, da je stres najlažje premagati tako, da si privoščiš nekaj oddiha (npr. šport, hišni ljubljenčki…) ali pa se preprosto posvetuješ s starši ali katerokoli drugo odraslo osebo, ki ji zaupaš.

Zadnja tema seje pa so bili predlogi in vprašanja. Prisotni smo smeli gospoda župana vprašati o poteku raznih projektov in akcij (gradnja bazena, gradnja  Mc’Donald’sa, obnova vaških cest, gradnja kolesarskih stez, postavitev raznih objektov, prenove…).  Vsi smo se strinjali, da so take seje, na katerih imamo tudi otroci možnost, da predstavimo svoje mnenje, tudi v prihodnosti zelo dobrodošle.

Timon in Gregor, 9. r.

Dostopnost