V sredo, 20.10.2021, je potekal regijski posvet otroških parlamentov z naslovom Naše mnenje šteje.

Predstavniki šolskih parlamentov iz različnih krajev Primorske so se zbrali v prostorih postojnskega Podjetniškega inkubatorja. Posveta so se udeležili tudi štirje predstavniki naše šole – Kaja, Klara, Ajda in Timon.

Udeleženci so se najprej spoznali ob zanimivih igrah in nato razpravljali o participaciji otrok v šolstvu, sodstvu, zdravstvu in v lokalni skupnosti. Njihovi končni predlogi bodo vključeni v Belo knjigo ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije v vseh zadevah, ki so pomembne za življenje otrok. Skupne predloge mladih iz vse Slovenije bodo konec novembra predstavili oblikovalcem politik in odločevalcem.

Predstavniki našega šolskega parlamenta so konstruktivno in zavzeto sodelovali ter obenem stkali nova poznanstva ter pridobili znanja za aktivno participacijo in oblikovanje življenja v ožji in širši skupnosti.

mentorica Petra Turk Novak

Dostopnost